Portal rolniczy - niedziela, 21 września, 2014
Baza Wiedzy

   
Tekst

Książka: Mechanizacja rolnictwa

Wiedza rolnicza - Wydawnictwa rolnicze

mechanizacja

 

Książka niniejsza stanowi wydanie trzecie, szeroko zmienione, podręcznika „Mechanizacja rolnictwa". Ze względu na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyło się wydanie pierwsze i drugie,

które ukazały się w kilku dodrukach i zostały w bardzo krótkim czasie całkowicie wyczerpane, autorzy po stanowili utrzymać bez zmiany podstawowy układ materiału. Jednak znaczny postęp w technice rolniczej, jaki miał miejsce od opracowania wydania pier wszego, spowodował wprowadzenie do produkcji i użytkowania w naszym rolnictwie bardzo wielu maszyn zupełnie nowych bądź daleko zmodyfikowa nych. Z tego powodu zakres materiałów merytorycznych zamieszczonych w książce musiał zostać rozszerzony w celu uwzględnienia najnowszych roz wiązań w budowie omawianych maszyn i zasad ich regulacji.

PODOBNE ARTYKUŁY
REKLAMA

Podręcznik niniejszy jest przeznaczony dla wydziałów przyrodniczych akademii rolniczych. Nowoczesne rolnictwo wymaga, aby każdy pracownik w nim zatrudniony znał maszyny stosowane w produkcji roślinnej i zwierzę cej. Z tego powodu na takich wydziałach akademii rolniczych, jak: rolniczy, ekonomiczno-rolniczy, zootechniczny, ogrodniczy wprowadzony jest przed miot „mechanizacja rolnictwa" lub jego odmiany, służący ogólnotechniczne mu przygotowaniu absolwenta. Celem nauczania tego przedmiotu nie powin no być poznanie szczegółów budowy, zasad konstrukcji i doskonalenia ma szyn stosowanych w produkcji rolniczej, lecz ukierunkowanie studentów wy łącznie na zastosowanie i wykorzystanie maszyn w danych warunkach produ kcji rolniczej. Taka tendencja nauczania przedmiotu musi więc wiązać ze so bą trzy główne elementy: dostosowanie budowy maszyn do wymogów agro technicznych roślin, zasadnicze wiadomości o budowie maszyn i znajomość zasad ich regulacji oraz wiadomości potrzebne przy prawidłowym użytkowa niu tych maszyn. Jest to zakres bardzo szeroki i wymagający uzyskania wszechstronnej wiedzy przez studentów. Autorzy wyszli z założenia, że stu denci uczący się mechanizacji znają już zasady uprawy roli i roślin oraz związane z tym prace zmechanizowane, w związku z. czym nie ma potrzeby powtarzania tego rodzaju materiałów. Podręcznik niniejszy, tak jak jego pierwsze wydanie, zawiera ściśle wyselekcjonowany materiał, przedstawiony w jak najbardziej zwięzłej formie. Wiadomości dotyczące budowy i zasad regulacji poszczególnych maszyn ukierunkowane zostały na najnowsze rozwią zania z niewielkim tylko wzmiankowaniem o maszynach starszych, które absolwent może jeszcze napotkać w swojej praktyce. Dla uzyskania komple ksowości przedstawionych materiałów w podręczniku zamieszczono też opisy urządzeń do produkcji zwierzęcej oraz dość dużej grupy maszyn stosowanych w uprawie kultur specjalnych. Natomiast wiadomości dotyczące użytkowania maszyn w pracach rolniczych skoncentrowano na ich bezpośrednim zastoso waniu, pomijając zagadnienia kompleksowej mechanizacji całych procesów technologicznych oraz organizacji gospodarstw, gdyż jest to temat odręb nych przedmiotów w programie nauczania. W takim ujęciu podręcznik może też znaleźć zastosowanie na wydziałach techniki rolniczej oraz. stanowić pra ktyczną pomoc dla rolników i mechanizatorów rolnictwa w ich działalności produkcyjnej.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar

Informacje rolnicze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Produkcja rolna

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Baza wiedzy rolniczej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

EU Cookie Directive Module Information